DURABET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

 Şiddetli çevresel etkilere dayanıklı, geçirimsiz, çatlak riski düşük, ısı gelişimi kontrolü sağlanmış,   çok uzun süre bakım gerektirmeyecek kalıcılığa sahip bir üründür.

 

 • Şiddetli çevresel etkilere karsı uzun dayanıklılık istenen yapılarda,

 • Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda,

 • Viyadük, yol, tünel, tüp tünel, köprü vb sanat yapılarında,

 • Temel ve altyapı inşaatlarında,

 • Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.

 

2. AVANTAJLAR

 • Çevresel etkilere karsı maksimum performansa sahip olup, 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı     bir betondur.

 • Düşük su/çimento oranı sayesinde düşük geçirimlilik ve minimize edilmiş erken yaş beton çatlakları     özelliğine sahiptir.

 • Üretiminde kullanılan özel seçilmiş polimer katkılar ile minimum 2 saat kıvam koruma özelliğine sahip

   bir üründür. Bu üstün özeliğinden dolayı uzun mesafeler boyunca taşınabilir. (20°C ortam      sıcaklığında,%50 bağıl nem)

 • Özel olarak dizayn edilmiş çimento ile, betonda düşük ısı gelişimi göstermektedir. Bu özelliğinden     dolayı, kütle betonlarında konvansiyonel betonlara göre daha büyük kesitlerde beton dökümüne     olanak tanır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

 Ön siparişle, mobil pompa yada sabit pompa ucunda veya mikser oluğunda teslim edilebilmektedir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

 Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve    maske kullanılmalıdır.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

 TS EN 206 standardına göre Normal Hava Şartlarında döküm kriterleri dikkate alınarak dizayn

 edilmiştir. Kalıbına dökülen betonun, +5°C’nin altına düşmesi veya 65°C’nin üzerine çıkması

 ihtimali bulunan durumlarda (Anormal hava şartlarında) kullanıcının ekstra önlem alarak betonu

 oluşabilecek olumsuzluklara karşı koruması gerekir.

 

7. SORUMLULUK

 Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. OYAK Beton    Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı   ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan OYAK   Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar    geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (10/2015).