FIBRABET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

Betonda yüksek elastisite, eğilme mukavemeti, darbe dayanımı ve hasır donatı fonksiyonu sağlayan çelik teller içeren betondur.

 

Beton için sentetik mikro donatı sistemi sağlayan, özellikle betonda oluşabilecek erken yaş çatlak riskinin azaltılması amacı ile polipropilen fiber lifler içeren versiyonu da bulunmaktadır.

 

Uygulama alanları;

Sentetik lifli

Hafif ve orta düzeyde hareketli yüze maruz kalacak yüzeyler, özellikle rüzgar alan yazın yüksek sıcaklığa maruz kalan rötre çatlak riski yüksek zemin ve saha uygulamaları, otopark ara yollar yaya   yolları, kaldırım betonları, park alanları, teras ve bahçe çevre düzenlemesi uygulamaları.

 

Metalik lifli

Çelik hasır gerektiren her türlü zemin uygulaması, demir donatının zorlandığı, fazladan direnç istenilen alanlar, orta ve ağır yük trafik yükü olan çevre ve park alanları, titreşime maruz kalan alanlar, basınçlı suya maruz kalan yapılar, beton yollar, bariyer duvarlar patlama tehlikesi olan binalar, limanlar. tersaneler, istinat duvarları

 

2. AVANTAJLAR

 • Tüm beton basınç dayanım sınıflarında, üretilebilir,

 • Erken yaş plastik rötre çatlak oluşma riskinin azaltılmasında çok etkilidir,

 

• Eğilme dayanımının önem kazandığı uygulamalarda (Metalık fiberli beton; standart betona göre daha fazla çekme ve eğilme dayanımına sahiptir.)

 

 • Doğru projelendirme yapılması durumunda, donatışız imalatlara olanak sağladığından hızlı döküme olanak sağlar,

 

 • FİBRABET® standart betonlar gibi davranış göstermekle birlikte, priz süresi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Sentetik lifli

Polipropilen fiber ihtiva eder. Dmax 12mm - 22mm tüm beton sınıflarında kullanılabilir. Fiber tipi ve oranı uygulamaya göre belirlenir. Pan-mikserde hazırlandığı için içeride fiberler beton içerisinde homojen dağılır ve içerisinde sentetik bir donatı oluşur.

 

 • Metalik lifli

Çelik fiber ihtiva eder. Değişik kıvam sınıfı agrega dane çapı ve beton sınıflarında kullanılabilir. Formülün içeriği çelik fibere göre optimize edilmiştir. Metalik fiberli betonun içinde ki çelik fiber ve miktarı betonun kullanıldığı yerin gereksinimlerine göre belirlenir. Çelik fiberin boyut ve tip seçiminde max. agrega tane boyutu ve dökülecek beton kalınlığı dikkate alınır.

 

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

Ön siparişle, mobil pompa yada sabit pompa ucunda veya mikser oluğunda teslim edilebilmektedir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

TS EN 206 standardına göre Normal Hava Şartlarında döküm kriterleri dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Kalıbına dökülen betonun, +5°C’nin altına düşmesi veya 65°C’nin üzerine çıkması ihtimali bulunan durumlarda (Anormal hava şartlarında) kullanıcının ekstra önlem alarak betonu oluşabilecek olumsuzluklara karşı koruması gerekir.

 

7. SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (10/2015).