WHITEBET

1. UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLER

Minimum 85 Beyazlık derecesine sahip özel beyaz çimento ve açık renkte hammaddeler kullanılarak üretilen WHITEBET, estetik ve dekoratif özellikleri açısından olduğu kadar, dayanım ve durabilite özelliklerindeki üstün performansı ile de güvenle kullanılan özel bir üründür.

 

WHITEBET®’i alışılagelmiş gri betondan ayıran en temel özelliği doğal beyazlığıdır. Betona bu   beyazlığı veren, hammaddelerin rengi ve saflığıdır. Betonda kullanılacak hammaddelerin kaynağı, şekli, saflık ve rengindeki herhangi bir önemli değişim betonun görünümünde ve renginde büyük farklılıklara yol açabileceğinden, malzemelerin kontrollü şekilde temin edilmesi   ve  stoklanması çok önemlidir. Beton üretiminde, nakliyesinde ve yerine yerleştirilmesi esnasında kullanılan ekipmanların temizliği de büyük önem arz etmektedir. Brüt beton yüzeyler elde etmek   için minimum S4 kıvamında üretilen betonlar ayrışma ve segregasyona uğramadan hazırlanan brüt   kalıplara yerleştirilmelidir.

 

 Uygulama Alanları;

 • Tüm betonarme yapılarda,

 • Dekoratif, prekast yapı elemanları ve duvar panellerinde,

 • Restorasyon Projelerinde Şiddetli çevresel etkilere karsı uzun dayanıklılık istenen yapılarda,

 

2. AVANTAJLAR

 • CIE renk skalasına göre %72 - 78 beyazlıkta üretilebilmektedir,

 • Üretiminde kullanılan özel seçilmiş polimer katkılar ile minimum 2 saat kıvam koruma özelliğine sahip bir üründür Bu üstün özeliğinden dolayı uzun mesafeler boyunca taşınabilir. (20°C ortam sıcaklığında, %50 bağıl nem)

 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Çökme (Slump) Değeri: 180±30 mm

Kıvam Koruma Süresi: 2 saat (20°C ortam sıcaklığında)

Basınç Dayanım Sınıfı:  Minimum C 30 / 37 dayanım sınıfı

 

4. SATIŞA SUNUM ŞEKLİ

Ön siparişle, mobil pompa yada sabit pompa ucunda veya mikser oluğunda teslim edilebilmektedir.

 

5. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

 

6. DEPOLAMA VE KORUMA

TS EN 206 standardına göre Normal Hava Şartlarında döküm kriterleri dikkate alınarak dizayn edilmiştir. Kalıbına dökülen betonun, +5°C’nin altına düşmesi veya 65°C’nin üzerine çıkması ihtimali bulunan durumlarda (Anormal hava şartlarında) kullanıcının ekstra önlem alarak betonu oluşabilecek olumsuzluklara karşı koruması gerekir.

 

7. SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı  ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (10/2015).