OYAK Beton TS EN 206 ve TS 13515 standardına uygun her cins ve sınıf hazır betonu üretmenin yanı sıra yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirmiş olduğu ve her biri farklı amaca hizmet eden marka tescili OYAK Beton’a ait aşağıdaki özel ürünleri de üretmektedir.

Marka Tescilli Özel Ürünler

Ürün Adı Tipi Birleşimi
DURABET® Yüksek durabiliteye sahip betonlar Yüksek durabilite gerektiren, (donma-çözülme, aşınma, sülfata dayanım vb.) yerler için tasarlanmış beton.
DURABET®PLUS Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Bina, Viyadük, Beton Yol, Tünel, Tüp Tünel, Köprü vb sanat yapılarında, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.
DURABET® A-PLUS Yüksek performansa sahip en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı bir betondur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun dayanıklılık istenen yapılarda, Su altı ve yer altı suları ile temas eden yapılarda, Bina, Viyadük, Beton Yol, Tünel, Tüp Tünel, Köprü vb sanat yapılarında, Temel ve altyapı inşaatlarında, Deniz suyu etkilerine maruz kalan yapılarda.
DURABET®SELF Çok yüksek durabilite performansına sahip, en az 100 yıl bakım gerektirmeyen kalıcı, kendiliğinden yerleşen Beton'dur. Şiddetli çevresel etkilere karşı uzun süre dayanıklılık istenen yapılarda...
SKYBET® Yüksek (gökdelen vb) / uzun (döşeme vb) mesafelere pompalanabilir, yüksek dayanımlı (C50 ve üstü) beton Çok katlı ofis ve konut yapılarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.
ELASTIC BETON® Kendiliğinden yerleşen beton İşçilik maliyetinin düşük, yoğun donatılı, dar kesitli, inşaat hızının yüksek olması gereken yerlerde kullanım için.
FIBRABET® Lifli beton Donatısız tünel kaplamaları için tasarlanmış, karbon lif takviyeli beton.
WHITEBET® Beyaz renkli beton Dekoratif taşıyıcı beyaz beton.
FIBROSHOT® Lifli püskürtme beton Hızlı, pratik lif takviyeli püskürtme betonu.
REPABET® Mikro lifli tamir betonu Hızlı mukavemet kazanan tamir betonu. Yol apron ve endüstriyel döşemelerin tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Beton Nedir ? Beton nedir ve Beton nasıl üretilir öğrenmek için tıklayın.