Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri ile TS EN 197-2 Uygunluk Değerlendirmesi standardını kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

  • Yürürlükteki standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Üst yönetim tarafından sağlanması taahhüt edilen yetişmiş insan gücü, bilgi ve maddi kaynakları optimum düzeyde kullanarak, enerji mevzuatı doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerjinin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak, sektörün istikrarlı, öncü ve lider kuruluşu olmaktır.